Stier/Avstander

Det er tre hovedstier til Oftenåsen fra Skotvoldgruva.

Skotvoldgruva-Oftenåsen Tranaleia   2,2 km

Skotvoldgruva- Oftenåsen Ainnervein   2,4 km

Skotvoldgruva- Oftenåsen Sognleia      5,1 km

I tillegg kommer ei fin rute over Rauåsen: Den starter Ved Rønningen på Fergeland og det er 2,1 km til Skotvoldgruva.

På alle informasjonstavlene langs stinettet er det kart som viser navn og avstander.I tillegg er stinetter godt skiltet.

 

Det er stengt for kommentarer.