Oftenåsens venner

«Oftenåsens venner» forvalter stisystemet i Oftenåsen. Organisasjonen er innmeldt i frivillighetsregisteret (Brønnøysund) og organisasjonen har og  egne vedtekter. Følgende er med i styret for Oftenåsens venner:

 

Asbjørn Mathisen,leder

Svein Olav Bruun

Arnfinn Kolberg

Kristine Svendsen

Morten Minsaas

Asle Øksnes

Hans Jacob Rostad

Oftenåsens venner står som søker av spillemidler og forvalter av tildelte midler Organisasjonen søker også sponsormidler andre steder. Oftenåsens venner holder dialog med kommunen og grunnneierne og andre interessenter. Alle brukere av Oftenåsen oppfordres til å bli medlem av Oftenåsens venner

Medlem “Oftenåsens venner”

Dersom du ønsker å støtte arbeidet med å utvikle Oftenåsen som turområde oppfordres du til å tegne seg som medlem av “Oftenåsens venner”. Livsvarig medlemsskap kr. 300. Jo før du tegner deg jo mer får du for pengene. Medlemskontingent betales inn på kto 44100789415

Det er stengt for kommentarer.