Oftenåsen utsiktspunkt

Utsikten fra Tårnet mot vest. Foto: Harald Duklæt.

Oftenåsen har i alle år vært et yndet turmål, og utsikten over byen var belønningen. Nå er forholdene lagt til rette slik at åsen har fått to fantastiske utsiktsplasser, Tårnet og Peilehytta. Du kan gå tørrskodd frem til begge, og utsikten dekker det meste av horisonten.

Oftenåsen turområde har et utmerkete stinett. Området egner seg til trim og trening eller rolig rekreasjon. Samtidig er lagt til rette for trivsel og opplevelser. Flere steder er det rasteplasser med bord og benker. Stinettet er godt skiltet, og på alle informasjonstavlene er det kart med inntegnede stier og avstander. På aktuelle steder har informasjonstavlene også ulike fagplakater som forteller om fugler, dyr, planter, historiske funn, berggrunn og landskap m.m.

Parkeringsplassen i Skotvoldgruva er hovedadkomsten til Oftenåsen turområde, men du kan også nå stinettet fra Skjefte, Rønningen, Fosslia, Lilletrana, Lerkehaug, Rannem og Sagkorsen. De to siste har parkeringsmuligheter.

Oppå åsen.
Navnet Oftenåsen kommer av «oppå åsen». Ulike skrivemåter opp gjennom tidene er: Oppen Aazen, Oppenaasen, Oftenaas, Offenaasen, Oftenaasen.

(Både Oftenåsen og Offenåsen brukes som skrivemåte. I Sentralt stedsnavnregister (SSR) er begge formene oppført)

Det er stengt for kommentarer.