Istid og landskap

Steinkjerlandskapet sett fra Oftenåsen. Foto: Harald Duklæt.

Den runde formen på Oftenåsen og de andre høydene rundt Steinkjer viser at store krefter har slipt ned landskapet. Dette har skjedd gjennom mange istider. Ved hver istid har en tykk innlandsis glidd over landskapet, slipt det ned og gitt åsene den runde formen. Løsmassene er rester etter slipingen under siste istid. Under innlandsisens tilbaketrekking ble det dannet flere morener på tvers av dalene. Morenene ved Bogen, Steinkjer, Helgesmark og Fossem kan sees fra Oftenåsen.

Utviklingen av landskapet er beskrevet på flere plakater i turområdet. På nettstedet Natur og Landskap finner du mye stoff om istid og landskap, bl.a. en animasjon som viser hvordan morenene ved Steinkjer ble dannet – klikk.

 

Det er stengt for kommentarer.