Natur og landskap

Plakat Rønningen

Plakaten ved Rønningen med tegning av Oftenåsen, turkart og to fagplakater. Den ene forteller om landskapet i området og den andre beskriver plantelivet ved Rønningen og langs jordene. Foto: Harald Duklæt.

Oftenåsen ved Steinkjer er et spennende turområde. Den store variasjonen i naturforhold og landskap gir mye informasjon til den naturinteresserte og opplevelser for alle.

Hovedtrekkene i landskapet vårt ble preget inn i berggrunnen under en fjellkjedefolding for ufattelig lenge siden. Siste istid slipte på fast fjell og laget løsmasser. De formasjonene som vi finner i grus, sand og leire ble dannet under og etter istiden. Løsmassene dannet etter hvert grunnlaget for vegetasjon, dyreliv og til sist menneskenes bosetting.

På nettsiden vår finner du mer informasjon om berggrunn, istid og Sølvgruva, men en grundigere kjennskap naturen får du ved å lese noen av de mange plakatene som er satt opp på strategiske steder langs stiene: Berggrunn (1), Istid og landskap (4), Fugler (2), Planter (3), Pattedyr (3), Skogbruk (3), Kulturlandskap (1) og Sølvgruva (2).

En grundig innføring får du på nettstedet Natur og Landskap.

Det er stengt for kommentarer.