Trana Gård

 

Øvre Trana sett fra Oftenåsen. Foto: Harald Duklæt.

Øvre Trana er en av Innherreds eldste gårder.

Gård på toppen av Steinkjermorenens sørøstre side, oppunder Oftenåsen. Trana, øvre er en av Innherreds eldste gårder. Arkeologiske funn kan føre Tranas historie tilbake til folkevandringstiden (ca 400 e.Kr.). Gården er stamgård for bosettingen i nedre del av Ogndal kommune.Tranagården var en slags søndre inngangsport til Steinkjer på den tiden da vegene sørfra – både den gamle kongevegen, og vegen fra Verdal over Henning, gikk forbi gården.Fredet gårdstun
Hovedbygningen og borgstua på Trana, øvre gård er oppført i 1812–1813 av David Andreas Gram. Gårdsanlegget har vært fredet siden 23. juli 1923. Fredningen omfatter hovedbygning, borgstue, verkstedbygning og låve. Anlegget danner et firkanttun.

Gammelheim
Ogndal kommune å kjøp Trana, øvre gård i 1917. Hovedlåna ble tatt i bruk som gammelheim, med Anna Marta Holberg som bestyrer. Kjøpet tærte hardt på kommunekassen. Gården ble delt. Dyrkajorda og 900 mål skog ble solgt til brødrene Anders og Olaf Naust. Hovedlåna, ble holdt unna, samt det meste av skogen og utmarka. Hovedlåna ble brukt som aldersheim fram til 1958.

Fornminner
I en omkrets på noen hundre meter fra Trana, øvre finnes seks gravfelt med tilsammen 30 gravhauger. Ser vi hele Tranamarka under ett, er antallet fornminner det dobbelte. Ingen av disse er undersøkt av arkeologer. I 1939 «fant» man en bautastein i Tranamarka, på nordøst siden av Oftenåsen. Området fra Trana, øvre, og flere kilometer langs Tranaskogvegen, har tydeligvis vært et sammenhengende gravfelt, langs den gamle vegen til Henning som en gang i tiden sannsynligvis gikk nord for Oftenåsen. På Tranagårdens område har man funnet både en skafthulløks og en hakke av grønn skifer som er datert til yngre steinalder (3.000-1.500 før vår tidsregning.).

Trana gård var i sin helhet erkebispegods i middelalderen, og landskylden angir på at det må ha vært en stor gård. Mot slutten av middelalderen fikk gården private eiere. Utover 1500-tallet tyder det på at gården har blitt delt. Sannsynligvis har det vært to Tranagårder siden da, men til tider har de hatt samme eier.

Horneman og Gram
Trana, øvre har siden først på 1600-tallet hatt et 20-talls eiere. Horneman familien eide gården i 26 år (1741-1767), og sannsynligvis har den legendariske fiske- og badeplassen Hornemanshølen i Ogna navn etter Hans Horneman. Ca. år 1800 ble Trana, øvre kjøpt av David A. Gram, som fra før eide mange eiendommer i distriktet. Trana var i Gramfamiliens eie fra til 1864. Inger Margrethe Gram eide gården det meste av denne tiden. Det var David A. Gram som i 1812/13 fikk bygd dagens våningshus.

Sverdrup
I 1874 kjøpte Ulrik Sverdrup Trana, øvre på auksjon, og flyttet til Trana. Ulrik Sverdrup er polarfarer Otto Sverdrups far, som ble landskjent som Fridtjof Nansen båtfører og praktiker. Otto Sverdrup var 20 år da foreldrene kjøpte Trana, og i folketellingen i 1875 er han oppført som «søfarende» og «fraværende». I 1917 solgte Ulrik Sverdrup jr. gården til Ogndal kommune.

I dag er det Alf Øye som eier Trana, øvre. Gården har vært i Øyeslektas eie siden 1930, og nåværende eier er tredje generasjon Øye på Trana, øvre.

Litteratur

Det er stengt for kommentarer.