Historisk vandring

Bautasteinen på Storaunet gravfelt. Foto: Harald Duklæt.

Stiene langs Oftenåsen går i et gammelt historisk landskap. Det er gjort et funn fra steinalderen ved Skjefte, og flere funn i området rundt Trana viser at området har vært sammenhengende bebodd siden bronsealderen. De godt synlige gravhaugene ved Trana og i området ved Storaunet og Fosslia er spor etter denne tidlige bosetningen.

Den steinfrie skogbunnen ved Storaunet har tidligere vært dyrket mark som sannsynligvis tilhørte en større gård. Gården ble lagt øde på ett eller annet tidspunkt, kanskje i forbindelse med Svartedauden på midten av 1300-tallet.

Ved Storaunet er det en tydelig hulveg. Den er trolig del av den gamle vegtraséen fra Trana som går østover mot Storaunet, hvor den møter den gamle kløv- og ridevegen fra gamle Ogndalsvegen i nord. Denne vegen har etter alt å dømme gått videre bak Oftenåsen over mot Ryan i Henning og videre langs Leksdalsvatnet til Verdal. Det er antydet at dette var vegen Kalv Arnesson fulgte da han drog for å delta i slaget på Stiklestad.

 

Den tidligste historien i turområdet er presentert gjennom fem plakater mellom Tranabakken og Storaunet og ved en historisk vandring på nettstedet Historie og Kulturlandskap.

 

Det er stengt for kommentarer.