Jippi! Nå er det snart åpning av Trollstien. Hold av mandag 17. juni 2019

Oftenåsens venner ønsker velkommen til en storstilt åpning av vår enventyrlige Trollsti. Alle barnehager i Steinkjer og Verran er invitert til åpningsfest og i tillegg ønsker vi alle nye og gamle turgåere velkommen. Åpning skjer ved Skotvoldgruva kl. 09:30. Etterpå er det bare å ta turen opp til Peilehytta der Sparebank 1 SMN står for servering.  41 trefigurer står klare langs stien opp til Oftenåsen. Det er bare å glede seg!

Foto: @rannemidtretroll

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Jippi! Nå er det snart åpning av Trollstien. Hold av mandag 17. juni 2019

Protokoll fra årsmøte OV 2019

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

17.mai 2019

Oftenåsens venner fikk tildelt pris for beste innslag i folketoget 17.mai 2019.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for 17.mai 2019

Huskeliste for vertskap

Flagg henges opp og plakat settes ut, og Søppeldunkene settes ute.

Doet ute skal stå åpent. Sjekk om det er rent og om det er tilstrekkelig med toalettpapir, sanitærbark og antibac der.

Pengeskrin: Står i hylle til høyre under disk, samt kort-terminal.

M-cash. Henger på tavla på veggen.

Medisinskap: På vegg til høyre ved kjøkn.vindu/ Røde Kors-f hj skrin

Skumapparat og brannteppe: Henger på vegg ved disk.

Røykvarsler: I tak på spiserommet.

Sikringsskap: På vegg ved vindu innerst i spiserommet.

Gjesteboken inne skal det også skrives i når hytta er åpen for salg.

VANN: Se rom ved siden av kjøkken. På vegg til venstre står brytere. Blå bryter: Vannet slås på. Rød bryter: Vannet slås av.

Kjøleskap: Står i samme rommet og her oppbevares: Flytende melange og div sjokolade for salget.

Fryser: Står i gangen og der finnes forskj. sorter is for salg.

Kjøkkenet: Det står merkelapper på skapdører og skuffer.

Skuffene i anretningen oppe på loftet: Her er vårt reservelager for div., og blant annet toalettpapir.

Blir det tomt for noe: Vær vennlig og skriv opp på skjema for oppgjør.

Skjema for oppgjøret fylles ut og leveres tilbake til Asle sammen med vekslepengene.

Overskuddet settes på kto: 4410.07.89415

Når hytta forlates: Hent inn flagg, plakater og søppeldunker, og forlat aldri hytta med penger.

Brukte handklær, kluter og forklær henges opp ved vasken. Så tar vi oss av dette.

Dra ut alle kontakter, slå av lys, sjekk at vinduer er lukket, OG ! Husk å låse alle 4 dører: Inngang/utgangsdør, verandadør nede, verandadør oppe), (som er ny av året) og døra på taket.

Ellers tar vi som en selvfølge at hytta og doet forlates slik som en selv ønsker å finne det.

OG!!!! HJERTELIG TAKK FOR AT DERE TOK ET TAK!!!!!!!

25. august 2016

Vennlig hilsen Oftenåsens Venner.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Huskeliste for vertskap

Årsmøte Oftenåsens venner

Det innkalles til årsmøte i Oftenåsens venner tirsdag 24,mai kl 1900.
Vanlige årsmøtesaker. Det vil også bli arrangert dugnad i og rundt peilehytta,

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte Oftenåsens venner

Huskeliste for vertskap 5.januar 2016

Huskeliste vertskap peilehytta

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Huskeliste for vertskap 5.januar 2016

vertskap Peilehytta 2016

Vertskap Peilehytta 2016Vertskap Peilehytta 2016

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for vertskap Peilehytta 2016

Vertskap Peilehytta 2015

Vertskap Peilehytta 2015

Vertskap Peilehytta 2015

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vertskap Peilehytta 2015

Dugnad mandag 19.mai

Minner om dugnad mandag 19.mai fra kl 1900. Håper mange venner av Oftenåsen stiller opp

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Dugnad mandag 19.mai

Protokoll årsmøte 2014

Protokoll fra årsmøte ”Oftenåsens venner” mandag 5 mai kl. 1800-2000

Dagsorden:

1.Velkommen og innkalling

2. Regnskap 2013

3. Årsberetning

4. Valg

5. Valg av valgkomite

6. Orientering og drøfting av framtidige prosjekter.

7. Videre drift av Peilhytta

 

1. Velkommen og innkalling

Innkalling skjedde pr. E-mail, annonse Steinkjer-Avisa og 2 ganger på FB, og på hjemmesida til OV

Tilstede : 12 medlemmer (navneliste vedlegges protokollen). Møtet var i hht vedtektene for OV beslutningsdyktig.

2. Regnskap

Asle la fram regnskap for 2013.Han leste opp revisjonsrapporten fra revisor. Regnskapet godkjent

3. Asbjørn la fram forslag til årsberetning. Årsberetningen godkjent.

4. Valg

Asbjørn Mathisen leder (gj.valg

Asle Øksnes(gj.valg)

Svein Olav Bruun (gj.valg)

Arnfinn Kolberg(gj.valg)

Morten Minsaas (gj.valg)

Anita Bilstad(ny)

Marianne Holder og Ole Rannem har frasagt seg gjenvalg

Årsmøtet takker Marianne og Ole for fin innsats i styret.

Prokura:  Asle Øksnes og Svein Olav Bruun

Signatur: Asbjørn Mathisen

Medlemskontingent: Uendret

5.Valgkomite: Odd Arve Bartnes og Vigge Rannem Rostad

 

Ovennevnte saker var de formelle årsmøtesaker. I tillegg ble følgende saker drøftet

6.Orientering og drøfting av framtidige prosjekter

Universell løsning på Peilehytta prioriteres. Asbjørn holder kontakt med turistforeningen/fylkeskommunen vedr. spillemidlene for dette prosjektet. Fritz utarbeider material-liste og det tas sikte på første dugnad 19.mai.

Svein Olav planlegger vedlikehold og ombygging av stiene på noen steder i Tranaleia.

Jostein Sand har hovedansvaret for bygging av ny sti i Aunlia. Det må utarbeides budsjett for dette prosjektet. Budsjettet må godkjennes av kommune/fylkeskommune.

Vi bør forsøke å arrangere en kveld for medlemmene i Oftenåsens venner gjerne med konsert.

Det er viktig at vi fortsetter medlemsverving. 100 nye medlemmer for 2014 bør være et realistisk mål.

Første dugnad holdes mandag 19.mai fra kl 1700

Arnfinn planlegger en del utstyr som må kjøres opp, bl.a. maling/beis og en ny hånd-drill

Det må lages plakater som anmoder folk om ikke å legge igjen hundebæsj-poser

Eldres dag arrangeres 18.juni. I år prioriteres folk som ikke bor på institusjon.

Asbjørn opplyste at ”Oftenåsen opp” arrangeres  30. august med egen konsert

7.Videre drift av Peilehytta.

Det er mye folk på hytta hele tida, og det er et stort apparat å holde hytta åpen hver søndag.

Det var enighet om å stenge ”mobildoet”, og permanent åpne det andre doet. Det må monteres ”arm” på døra til doet.

Det må også monteres ”arm” på ytterdøra til Peilehytta.

Trude tar fortsatt ansvar for rekruttering av vertskap på Peilehytta og sette opp vertskapslister. Asle tar seg av de praktiske sider vedr, kontakten med vertskapene.

Hans Jakob og Vigge tar ansvar for å følge med i forsyningene til Peilehytta.

Asbjørn/Hans Jakob/Vigge samarbeider om transport av forsyningene.

På møtet var enighet om å forsøke å finne en løsning med betaling av tjenester vedr vasking av doet samt håndtering av søppel. Asbjørn følger opp dette.

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Protokoll årsmøte 2014