Protokoll årsmøte 2014

Protokoll fra årsmøte ”Oftenåsens venner” mandag 5 mai kl. 1800-2000

Dagsorden:

1.Velkommen og innkalling

2. Regnskap 2013

3. Årsberetning

4. Valg

5. Valg av valgkomite

6. Orientering og drøfting av framtidige prosjekter.

7. Videre drift av Peilhytta

 

1. Velkommen og innkalling

Innkalling skjedde pr. E-mail, annonse Steinkjer-Avisa og 2 ganger på FB, og på hjemmesida til OV

Tilstede : 12 medlemmer (navneliste vedlegges protokollen). Møtet var i hht vedtektene for OV beslutningsdyktig.

2. Regnskap

Asle la fram regnskap for 2013.Han leste opp revisjonsrapporten fra revisor. Regnskapet godkjent

3. Asbjørn la fram forslag til årsberetning. Årsberetningen godkjent.

4. Valg

Asbjørn Mathisen leder (gj.valg

Asle Øksnes(gj.valg)

Svein Olav Bruun (gj.valg)

Arnfinn Kolberg(gj.valg)

Morten Minsaas (gj.valg)

Anita Bilstad(ny)

Marianne Holder og Ole Rannem har frasagt seg gjenvalg

Årsmøtet takker Marianne og Ole for fin innsats i styret.

Prokura:  Asle Øksnes og Svein Olav Bruun

Signatur: Asbjørn Mathisen

Medlemskontingent: Uendret

5.Valgkomite: Odd Arve Bartnes og Vigge Rannem Rostad

 

Ovennevnte saker var de formelle årsmøtesaker. I tillegg ble følgende saker drøftet

6.Orientering og drøfting av framtidige prosjekter

Universell løsning på Peilehytta prioriteres. Asbjørn holder kontakt med turistforeningen/fylkeskommunen vedr. spillemidlene for dette prosjektet. Fritz utarbeider material-liste og det tas sikte på første dugnad 19.mai.

Svein Olav planlegger vedlikehold og ombygging av stiene på noen steder i Tranaleia.

Jostein Sand har hovedansvaret for bygging av ny sti i Aunlia. Det må utarbeides budsjett for dette prosjektet. Budsjettet må godkjennes av kommune/fylkeskommune.

Vi bør forsøke å arrangere en kveld for medlemmene i Oftenåsens venner gjerne med konsert.

Det er viktig at vi fortsetter medlemsverving. 100 nye medlemmer for 2014 bør være et realistisk mål.

Første dugnad holdes mandag 19.mai fra kl 1700

Arnfinn planlegger en del utstyr som må kjøres opp, bl.a. maling/beis og en ny hånd-drill

Det må lages plakater som anmoder folk om ikke å legge igjen hundebæsj-poser

Eldres dag arrangeres 18.juni. I år prioriteres folk som ikke bor på institusjon.

Asbjørn opplyste at ”Oftenåsen opp” arrangeres  30. august med egen konsert

7.Videre drift av Peilehytta.

Det er mye folk på hytta hele tida, og det er et stort apparat å holde hytta åpen hver søndag.

Det var enighet om å stenge ”mobildoet”, og permanent åpne det andre doet. Det må monteres ”arm” på døra til doet.

Det må også monteres ”arm” på ytterdøra til Peilehytta.

Trude tar fortsatt ansvar for rekruttering av vertskap på Peilehytta og sette opp vertskapslister. Asle tar seg av de praktiske sider vedr, kontakten med vertskapene.

Hans Jakob og Vigge tar ansvar for å følge med i forsyningene til Peilehytta.

Asbjørn/Hans Jakob/Vigge samarbeider om transport av forsyningene.

På møtet var enighet om å forsøke å finne en løsning med betaling av tjenester vedr vasking av doet samt håndtering av søppel. Asbjørn følger opp dette.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.